Bu ta'mirlash oddiy mobil telefon uchun elektr ta'minoti kommutatsiya bo'ladi

81 Просмотры

(Deyarli unutib) to'g'ridan-to'g'ri link:
tester elektron komponentlar (transistor tester): http://ali.pub/2cli6x
- 100 transistor 13001 (o'zgarishlar...

Показать больше